Ordine degli Ingegneri di Aosta - Ingegneri.info | Ingegneri.info

Ordine degli Ingegneri di Aosta

Presidente

Ing. Corrado Cavallero

Vicepresidente

Ing. Bethaz Alberto

Tesoriere

Ing. Sofia Zanchetta

Consiglieri

Ing. Alexia Benato, Ing. Corrado Cometto, Ing. Camillo Dujany, Ing. Lorenzo Nelva Stellio, Ing. iunior Walter Musso

Ordine degli Ingegneri di Aosta

Ingegneri.info

Ordine degli Ingegneri di Aosta Ingegneri.info