Ordine degli Ingegneri di Trapani - Ingegneri.info | Ingegneri.info

Ordine degli Ingegneri di Trapani

Presidente

Ing. Giovanni Indelicato

Vicepresidente

Ing. Antonio Di Giovanni

Tesoriere

Ing. Stefano Mistretta

Consiglieri

Ing. Lucia Bosco, Ing. Giuseppe Galia, Ing. Giusy Anna Giacalone, Ing. Rocco Ingianni, Ing. Vincenzo Loria, Ing. Francesco Marcello Malato, Ing. Iunior Filippo Vivona  

Ordine degli Ingegneri di Trapani

Ingegneri.info

Ordine degli Ingegneri di Trapani Ingegneri.info